Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Gustave CARLIERarchitect1907

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Vorst (DPC-DCE - 2014-2020)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2019

id

Urban : 38774
lees meer

Beschrijving

Geheel van vijf kleine en één grotere burgerwoningen in eclectische stijl i.o.v. de aannemer Partoes en n.o.v. architect Gustave Carlier, 1907. Getekend in de plinten.

Maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij van de Berthelotstraat 13 tot voorbij de hoek aan de de Mérodestraat 348, allen i.o.v. dezelfde aannemer Partoes.

Nr. 3, 5, 7, 9, 11 Opstand van twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en twee bouwlagen onder mansarde. Gevels in lichtgekleurde baksteen - deze van nr. 7 in rode baksteen - met elementen in rood- of lichtgekleurde baksteen, wit- en hardsteen. Plint van nr. 5, 7 en 11 in breuksteenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen.. HoofdtraveeënBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. voorzien van een balkon met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Deurtraveeën met verzorgde impostvenstersVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. en kleinere dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap..

Nr. 3 en 11 Rechthoekige muuropeningen. DrielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. in hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met centraal Frans balkonBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt. met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  grotendeels bewaard.
Nr. 5 Rechthoekige muuropeningen. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. voorzien van gebeeldhouwde borstweringen waarin ooievaar of vleermuis. Houten deur bewaard, overig schrijnwerk vervangen.
Nr. 7 Korfboogvormige of getoogde muuropeningen. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met tweelicht. Boogfries in hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. Schijnwerk bewaard op de eerste verdieping.
Nr. 9 Rechthoekige of getoogde muuropeningen. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard.
Nr. 13 Asymmetrische opstand . Gevel in witte steen met elementen in simili en hardsteen. Rechthoekige muuropeningen, op de verdiepingen onder entablement met consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. in de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel., tussen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. in de deurtravee. Hoofdtravee met balkons volgens verkleinende ordonnantie. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). bewaard, overig schrijnwerk zowel als borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. vervangen.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 4331 (1907), 15510 (1950), 15739 (1951), 24137 (2008), 24611 (2010).