Typologie(ën)

burgerwoning
architectenwoning

Ontwerper(s)

Gustave CARLIERarchitect1908

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 29260
lees meer

Beschrijving

Persoonlijke woning en bureau in eclectische stijl van architect Gustave Carlier, 1908.

Vormt het einde van een bijzonder homogene huizenrij die begint op nr. 15.

Gebouwd op doorlopend  perceel met Garibaldistraat nr. 93 met bakstenen omheiningsmuur en dubbele garagepoort (van latere datum).

Asymmetrische gevel van drie bouwlagen in geelgekleurde bakstenen belijnd door bruingekleurde baksteen en met hardstenen elementen op dito onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen.. Rechthoekige en getoogde muuropeningen. ToegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. met drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. als inkompartij; centrale deur, tussen monelenStenen vensterstijl. en onder hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. Borstweringen van venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. oorspronkelijk voorzien van sgrafitto. In hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel., trapezoïdale houten erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. onder schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde., glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in hoogste bouwlaag. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken.. Twee dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. van verschillende afmetingen. Grotendeels bewaard schrijn- en ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw. waaronder uitgesneden waterjuffer in verluchtingsgat van onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen..

Bronnen

Archieven
GAV/DS 4551 (1908), 17925 (1916).