Typologie(ën)

kerk/kathedraal/basiliek

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1125-1381

P. VAN ROEDINGENarchitect1486

Jean ROMBAUXarchitect1954-1956

Statut juridique

Beschermd sinds 05 maart 1936

Stijlen

Gotiek

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 36909
lees meer

Beschrijving

Gelegen middenin de stadskern, oostelijk - in wezen noordoostelijk – georiënteerde kerk, van oudsher aan drie zijden ingesloten door bebouwing en tot de 16e eeuw omringd door een kerkhof. Noordgevel aan Taborastraat, zuidgevel aan Korte Boterstraat en oostpartij aan Grasmarkt.

Reeds in 1174 vermelding op deze plaats van een van de Sint-Michielskerk afhankelijk bedehuis, gewijd aan Sint-Niklaas, patroon van de kooplui.

Begrenzende imposante westbouw met beiaard, vermoedelijk daterend uit de 12
e eeuw, vermeld in 1289 en na gedeeltelijke instorting in 1376 hersteld. Huidig kerkgebouw, met koor beëindigd in 1381, vnl. daterend uit de 14e eeuw. Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede, aan noordelijk transept, voltooid in 1486 n.o.v. bouwmeester P. van Roedingen. Parochiekerk vanaf 1618, na de godsdiensttroebelen uit het laatste kwart van de 16e eeuw. Toren met romaanse onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. in 1665 n.o.v. architect L. Van Heil verhoogd met bijkomende verdieping onder koepelbekroning. Na het bombardement van 1695 toren hersteld en kerk gestoffeerd met Lodewijk XlV-mobilair. Toren in 1714 voorzien van monumentale bekroning n.o.v. architect W. De Bruyn; latere instorting en zware beschadiging van het kerkgebouw. Onuitgevoerd project voor een nieuwe toren: houten maquette van 1715 bewaard in het Stedelijk Museum. Ter vervanging, bouw van een eenvoudig portaal1. In muur uitgespaarde ruimte voor een deur of toegang; - 2. Meer gesloten, voor of achter een gebouw geplaatste beschutting (voorbouw, vestibule). met Lodewijk XV-poort in 1762. Kerk gesloten in 1797, openbaar verkocht in 1799 en opgekocht door de parochianen; gerestaureerd en opnieuw voor de eredienst gebruikt in 1804. Om stedenbouwkundige en verkeerstechnische redenen herhaaldelijk met sloop bedreigd - onder meer tijdens het Zenneoverwelvingsproject van architect L.P. Suys, waarin geplande wederopbouw met heroriëntatie doch uiteindelijk bewaard omwille van haar historische rol en inplanting in het handelscentrum, nabij de vroegere portus. Onder leiding van stadsarchitect Jen Rombaux, bouwen van de huidige neogotische westgevel in 1954-1956 en grotendeels ontpleisteren van het interieur in 1960.

Brabants-gotische kerk met driebeukig basilicaal schip van drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), transept van één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), georiënteerd koor met twee rechte traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en vijfzijdige sluiting. In de oksels: ten noorden, kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede met twee rechte traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en onregelmatige sluiting en aanleunende sacristie; smalle rechte Sint-Niklaaskapel ten zuiden. Vóór westelijke zijbeukgevels smalle beboomde voortuintjes en rechts hoge arduinen sokkel met dito beeld “het Melkmeisje”, een kopie van na 1830 naar het originele van 1687 door M. Devos, oorspronkelijk als pompbekroning.

Balegemse zandsteen; gebruik van Massangissteen voor restauratie en vernieuwde westgevel. Gevels slechts gedeeltelijk zichtbaar door aanleunende bebouwing.

Uitspringende westelijke puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. met neo-Lodewijk XlV-portaal onder bas-reliëf met Sedes Sapientiae door J. Lacroix (1956); ruim spitsboogvenster tussen versneden, op elkaar gestelde steunberen; uurwerk in de top; links polygonaal traptorentje. Smalle spitsboogvensters in de aanleunende zijgevels; linker zijgevel (zijde Taborastraat) deels geopend voor arcadeEén of meerdere bogen, steunend op zuilen of pijlers; kan ook blind zijn., onder hoekbeeld van Sint-Niklaas door J. Bernaerts (1956). Middenbeuk van drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met spitsboogvensters onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Zijbeuken onder afgesnuite zadeldakenDak met twee hellende dakvlakken.; verkleinde spitsboogvensters in geprofileerde omlijsting tussen versneden steunberen; ten noorden gedeeltelijk vernieuwd parementGevel- of muurbekleding.. Zijportaal in Taborastraat (nr. 12) met vernieuwde rechthoekige omlijsting en Lodewijk XIV-stucplafond; gesupprimeerd zijportaal in Korte Boterstraat (tussen nr. 9 en 11), in deels vernieuwde zandstenen omlijsting met orenUitstekend deel van sommige bouwelementen of -constructies, meestal louter decoratief. en druiplijst. Transept onder zadeldak, afgesnuit ten zuiden; bewaarde puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. ten noorden, voorts zelfde vensters. Op kruising vierkante klokkenruiter met vier bewaarde klokken van de beiaard van 1714 : galmgaten onder getande friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). en bekronende koepelvormige helm. Koor met twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en vijfzijdige sluiting onder afgesnuit zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.; deels gedichte spitsboog- en lancetvensters tussen versneden steunberen. Onze-Lieve-Vrouw van Vredekapel met zelfde bedaking en venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. als koor; onregelmatige sluiting met in noordelijke hoek semi-polygonaal traptorentje.

Vrij donker doch sfeervol interieur, met ietwat gedrongen verhoudingen als gevolg van latere vloerophoging. Portaalruimte met balkenplafond op figurale consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. In het zuidelijk tochtportaal: fragmenten van romaanse nartex, blootgelegd in 1954 tijdens bouw van nieuwe westgevel en volgens J. Rombaux vermoedelijk daterend uit de tweede helft van de 12
e eeuw; flankerende middenbeukzuil met polygonale sokkel en verweerd kapiteel, vermoedelijk daterend uit de eerste helft van de 13e eeuw. Doksaal geschraagd door acht hardstenen zuilen met Korinthisch kapiteelKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen., onder bekronende houten balustradeHekwerk van spijlen of balusters. (20e eeuw).
Eenvoudige tweeledige opstand in middenbeuk, transept en koor. Spitsboogvormige scheibogen op zuilen (14
e eeuw), sinds begin 18e eeuw ingemetseld in vierkante pijlers1. Muurstut zonder entasis (kromming), mogelijk met basis en kapiteel; - 2. Massief gemetseld of betonnen steunelement met gewoonlijk rechthoekige doorsnede (vb. bruggepijler,…); kleine, spitsboogvormige bovenvensters. Kruisribgewelven op schalken zonder kapiteelKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen. (14e eeuw), in de eerste twee westelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) na 1714 vernieuwd en bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen.. Zelfde overwelving in de zijbeuken, deels op bewaarde consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Gehalveerde spitsboogvensters boven de lambriseringenWandbetimmering, meestal bestaande uit paneelwerk, aangebracht tegen een binnenmuur (vaak het onderste gedeelte ervan); later ook in marmer, stucwerk, …. Baptisterium in zuidelijke zijbeuk, - ter plaatse van vroeger tweede zijportaal -, met vlakke zoldering en gemarmerde houten wandbekleding.
Kruisriboverwelving in transept, in kruising opgevangen door gebundelde zuilen met ringlijst, krulkapiteel en ronde of polygonale dekplaat en met heden ingegraven sokkel. Noordelijk transeptvenster geflankeerd door colonnetten met kapiteeltje (14
e eeuw). Koor met deels blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. wanden; bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. kruisriboverwelving met gebeeldhouwde sluitstenen, op voor de lambriseringWandbetimmering, meestal bestaande uit paneelwerk, aangebracht tegen een binnenmuur (vaak het onderste gedeelte ervan); later ook in marmer, stucwerk, … onderbroken schalken zonder kapiteelKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen.. In eerste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) liunks, rest van wenteltrapTrap die rond een centrale, verticale as of opening spiraalvormig omhoog loopt. en klein rechthoekige getralied venster (14e eeuw). Zelfde overwelving en wandversiering in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede.

Mobilair

Kruisafneming (17e eeuw); Koning David door V. Janssens (begin 18e eeuw); Mozes door G. Smeyers (begin 18e eeuw); De Kanaaniëtische Vrouw door J.-S. van Helmont (begin 18e eeuw); Jezus ondervraagt de Schriftgeleerden en Bevrijding van H. Petrus door J. Van Orley (begin 18e eeuw); Laatste Avondmaal door G. Herreyns (1790).
Gepolychromeerd houten beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede (16
e eeuw); Sint-Antonius van Padua en Heilige Franciscus van Assissi door G. Kerrickx (ca. 1700-1750; afkomstig uit het voormalige minderbroeder klooster); Jezus aan het Kruis (18e eeuw); Heilig Jozef en Kind (19e eeuw); Sint-Niklaas van Myra door J. Jourdain (1917).
Geschilderd houten hoofdaltaar in Lodewijk XIV- stijl door C. Van Nerven (begin 18e eeuw); dito portiekaltaar van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede door N. Simons (1727) en van Sint-Niklaas (18
e eeuw). Koorgestoelte met tien taferelen uit het leven van Sint-Niklaas door J.-B. Van der Haeghen en J. Bergé (ca. 1700-1750); eikenhouten Lodewijk XVI-lambriseringen (voormalige kerkmeesterbanken), -biechtstoelen en -zijportaaldeuren (ca. 1750-1800); eikenhouten preekstoel in Lodewijk XVI-stijl (eind 18e eeuw).
Smeedijzeren koorafsluiting in Lodewijk XV-stijl (18e eeuw; afkomstig van voormalige abdijkerk van Ninove); verguld koperen reliekschrijn van de Martelaren van Gorkum door Höllner (1868). Marmeren doopvont (18e eeuw).
Klein orgel (1763-1764); nieuw orgel door J. Stevens (1957) met behouden orgelpijpen van het voormalige door P. Schyven vervaardigde orgel (1892-1893).
Glasramen met onder meer H. Matheus en Tenhemelopneming van Maria door G. Chabrol (1955) en met licht gekleurde geometrische motieven door F. Crickx (1956).

Bronnen

Tijdschriften
BERGE W., Jacques BergéBrussels Beeldhouwer (AWLSK, 48, 1986, pp. 51-59).
DES MAREZ G., L’ancien beffroi de la Ville de Bruxelles (ASRAB, dl. 21, 1907, pp. 463-475). FELIX J.-P., Histoire des orgues de l'église Saint-Nicolas de Bruxelles, Brussel, 1977.
LAURENT F., Note au sujet de l'origine de la Confrérie de la Paix, érigée en l'église Saint-Nicolas à Bruxelles (Cahiers bruxellois, VI, 4, 1961, pp. 247-254).
MALFAIT F., L'église Saint-Nicolas et les problèmes de circulation (BSRAB, 1932, pp. 90-93). ROMBAUX J., Découverte archéologique à Bruxelles (Rythme, 1955, nr. 19-20, p. 57).
ID., Restauration intérieure de l’église St.-Nicolas-Bourse à Bruxelles (Cahiers bruxellois, V, 4, 1960, pp. 206-207).
ID., 
Eglise Saint-Nicolas-Bourse à BruxellesMise à jour des Vestiges de l’avant-corps occidental de l’époque romane (XII s) (ASRAB, dl. 48, 1948-1955, pp. 71-94).
THIBAUT DE MAISIERE M., 
L’église Saint-Nicolas de Bruxelles (BSRAB, 1932, pp. 83-89).

Websites
BALat KIK-IRPA