Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

René NOTÉRISarchitect1930-1940

INCONNU - ONBEKEND1908

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Inventaris van het Industrieel Erfgoed (La Fonderie - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2017

id

Urban : 36576
lees meer

Beschrijving

Nr. 7-8. Voormalige silo van de Meunerie bruxelloise, ontworpen in 1908 en ca. 1935 tot appartementsgebouw in art-decostijl verbouwd door architect René Notéris. Signaturen boven de benedenverdieping “R. NOTÉRIS. ARCHTE / H. VANDEUREN. ENTRENEUR”.

Geschiedenis
De Meunerie bruxelloise werd in 1889 opgericht en vestigde zich in bestaande gebouwen op nr.8 tot 13 van de Groendreefstraat, waarschijnlijk een stoommaalderij die in 1872 werd ontworpen i.o.v. een zekere Macqué.
In 1897 diende de maatschappij een aanvraag in voor de heropbouw van haar afgebrande gebouwen, waaronder een korenmolen. In 1907 kreeg ze toestemming om aan de straatkant een nieuwe silo in gewapend beton te laten bouwen door de firma Blaton-Aubert. In maart 1908 werd een nieuwe aanvraag ingediend voor de heropbouw van de fabriek, die in januari was afgebrand. Het project omvatte onder meer de bouw van een silo die vergelijkbaar was met die van 1907, op dezelfde plaats. Het bedrijf bleef de gebouwen aan de Groendreef gebruiken tot in 1920, toen het zijn activiteiten op zijn site aan de Vilvoordselaan in Haren centraliseerde. De silo werd helemaal verbouwd en herbestemd tot appartementsgebouw rond 1935 – het gebouw werd vanaf 1937 bewoond. De overige, leegstaande gebouwen van het bedrijf werden in de tweede helft van de jaren 2000 vervangen door twee evenwijdige appartementsgebouwen.

Beschrijving
Gebouw van negen bouwlagen onder plat dak.
Gecementeerde voorgevel met vier symmetrische traveeën gescheiden door kolossale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Op de zijtraveeën van de derde tot de achtste bouwlaag, gestapelde erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met afgeschuinde hoeken, op een geometrische drager en bekroond door een terras met een stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. versierd met smeedijzeren traliewerk. Op de benedenverdieping, garagepoort links en toegangsdeur onder kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). rechts. In het midden, twee vitrines met ingewerkte deur. Florale bas-reliëfs versieren de borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van de eerste verdieping en van de gestapelde erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld., alsook het hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. Attiekmuurtje met centrale uitsprong. Metalen deuren en schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  van de vitrines bewaard; smeedijzeren traliewerk versierd met krulmotieven. Raamwerk van de verdiepingen vervangen.
In het midden van de achtergevel, dubbele terrassen gescheiden door fijne volumes die als opbergruimte dienstdoen. Blinde zijgevels, met boven aan de linkergevel een vlak van bakstenen verlevendigd met arcades, een overblijfsel van de oorspronkelijke silo.

Bronnen

Archieven
SAB/OW Laken 2776 (1872), Laken 4776 (1897), 1847 (1906), 312 (1907), 2206 (1908).


Publicaties en studies
Brusselse wandelingen.
 4. Industrieel erfgoed in Laken
, Cel Historisch Erfgoed van de Stad Brussel, Brussel, 1999, p. 4.
CULOT, M. [red.], Bruxelles Hors Pentagone. Inventaire visuel de l’architecture industrielle à Bruxelles, AAM, Brussel, 1980, fiche 30.
TRIBOT, J.-P., Bruxelles (Laeken, Haren, Neder-Over-Heembeek), Guide des communes de la Région bruxelloise, CFC-Éditions, 2005, p. 9.

Tijdschriften
Almanach du Commerce et de l’Industrie
, “Allée-Verte (rue de l’)”, 1889, 1890, 1920, 1921.
Almanach du Commerce et de l’Industrie, “Allée-Verte”, 1936, 1937.