In het kader van de inventaris verwijst Brussel-Noord naar een gebied dat zich ten noorden van de Vijfhoek uitstrekt, aan weerszijden van het Willebroekkanaal. Dit zijn gebieden die vroeger vooral op Molenbeek, Laken en Schaarbeek lagen en die in 1897 en 1921 door de Stad Brussel werden geannexeerd.

Dit gebied werd in twee fasen geïnventariseerd. De eerste betrof de wijk die zich ontwikkelde rond de Antwerpsesteenweg, nu bekend als de Noordwijk. De inventarisatie van dit gebied is in 2016-2017 uitgevoerd en werd in 2018 online gepubliceerd. De tweede inventarisatiefase betrof de wegenassen en sites die grenzen aan het Béco- en Vergotedok, waaronder de site van Thurn en Taxis en, meer naar het noorden, het voorhavengebied. De resultaten van deze inventarisatie werden in 2020 gepubliceerd.

Bekijk alle weerhouden goederen in deze gemeente