Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

Jean FINNÉarchitect1929

J. GOBIETaannemer1929

F. FALLASaannemer1929

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20717
lees meer

Beschrijving

Appartementsgebouw in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik., n.o.v. architect Jean Finné voor aannemers J. Gobiet en F. Fallas, 1929.

Een eerste ontwerp, van architect Lucien De Vestel uit 1926 is bewaard. In 1927 tekende architect Finné twee soortgelijke gebouwen voor dezelfde opdrachtgevers, op nr. 59 en 183 van de Milcampslaan.

Bakstenen gevel met witsteen en bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en hardstenen elementen. Symmetrische gevel van vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en acht bouwlagen, laatste inspringend, onder pseudomansarde en dakterras. Zijtraveeën met gestapelde trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.. Centrale traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) inspringend op eerste twee verdiepingen, in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. op volgende verdiepingen. Terras van laatste bouwlaag met stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en smeedijzeren hekwerk. Centrale toegang met luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. op zware consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Brede dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Dakterras met smeedijzeren hekwerk. Deur met getraliede ramen bewaard. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  grotendeels vervangen.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 26-125.
AAM/fonds Lucien De Vestel.