Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Michel VIDYarchitect1914

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 35768
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl en met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., gesigneerd op de onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. “M. VIDY / ARCHITECTE SCHAERBECK” en gedateerd “1914” boven de ingang.

Bakstenen gevel versierd met witte bakstenen en met hardsteen. Gegroefde sokkel. Deur onder bewerkte latei op kussenblokken1. Dekplaat dat ligt tussen de drager (kapiteel) en het gedragene (balk of boog); 2. Kwartronde kraagsteen van een venster- of deurboog. die samen een boogConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. met gewelfde uitsnijdingen vormen. Daarboven, sgraffito met een rolwerkcartouche waarop het jaartal staat. Impostvenster. Hoofdtravee in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden., bekroond door een dakvenster dat een klokgevelGevel waarvan de top klokvormig is. met vleugelstukken en spitsboog vormt. Keldervenster met twee monelenStenen vensterstijl.. Drielicht met glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. op de benedenverdieping. T-vormige glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. op de verdieping, achter een balkon met geronde hoeken. Dakvenster met gewelfd Frans balkonBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt.. Gietijzeren borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Geveltop met obeliskvormige bekroning op pilasterPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... ; deur met getraliede bovenlichten en raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. met bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met roedeverdeling met geometrisch motief en reliëfglas.

Bronnen

Archieven
SAB/OW Laken PV Reg.
 156 (19.02.1914).