Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

Stijlen

Traditionele architectuur
Neotraditioneel

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Archeologisch
  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 33333
lees meer

Beschrijving

Diephuis met trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. van twee bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldak; traditionele kern uit de 17e eeuw aangepast in de loop van de 19e eeuw.

Met brikketten beklede gevel met rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., met bezetting van de voorheen deels zichtbare kwartholle neggen. Lelievormige muurankers met krul. Huidige winkelpui daterend van 1944.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 55359 (1944).

Websites
BALat KIK-IRPA