Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

Stijlen

Traditionele architectuur
Neotraditioneel

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 33331
lees meer

Beschrijving

Diephuis met barokke verhoogde halsgevelGevel waarvan de geveltop rechthoekig is en geflankeerd wordt door (gebeeldhouwde) vleugel- of klauwstukken. van twee bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldak, te dateren eind 17e – begin 18e eeuw.

Aangepaste rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met lekdrempels (19
e eeuw). Tweeledige top met markante druiplijst en frontonbekroning: rondbooglicht tussen rechthoekige zijvensters in eerste geleding; kleiner rechthoekige luik in top. Benedenverdieping verbouwd in 1976.
Bepleisterde zijgevel in het Eenmansstraatje.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 85285 (1976).

Websites
BALat KIK-IRPA