Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1600-1699

Statut juridique

Beschermd sinds 09 maart 1995

Stijlen

Traditionele architectuur

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 33197
lees meer

Beschrijving

Op hoek met de Kartuizersstraat. Traditioneel diephuis met twee bouwlagen en respectievelijk drie en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken., uit de 17e eeuw. Verankerde constructie op brede afgeschuinde sokkel, opgetrokken uit bak- en zandsteen, doch bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderd. Manke trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. (respectievelijk 12 en 13 treden + topstuk) met rechter schouderstuk. Aangepaste rechthoekige deur- en vensteropeningen met arduinen dorpelsHorizontaal bouwonderdeel van een venster of deur (onderdorpel, tussendorpel, bovendorpel). (19e eeuw) op de eerste twee bouwlagen, ook in de zijgevel. Behouden ordonnantie in de geveltop : drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. gevormd door een centraal rondbogig luik met sluitsteen, en rechthoekige zijvensters in de eerste geleding, rechthoekige vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. en dichtgemetst luik in de opperste geleding. Achtergevel met aandak en muurvlechtingen.