Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

Jean ROMBAUXarchitect1976

INCONNU - ONBEKEND1690-1710

Statut juridique

Beschermd sinds 20 september 2001

Stijlen

Barok

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Archeologisch
  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Volkskundig
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 30766
lees meer

Beschrijving

Diephuis van drie bouwlagen en dito traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Zandstenen gevel in laat-barokstijl met in- en uitzwenkende top, uit eind 17e – begin 18e eeuw.

Verdiepingen gerestaureerd n.o.v. stadsarchitect Jean Rombaux in 1976: gedeeltelijke steenvervanging met Vaurionsteen o.m. voor borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en belijning van pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. op tweede verdieping, voorts voor bovendorpels, basementen, kapitelen en lijstwerk in de top.
Gevel met superpositie van Dorische en Ionische pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.; markerende hoofdgestellen met uitstekende kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). boven gelede architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden.. Deels geblokte pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met hoge basementen op de tweede bouwlaag. Rechthoekige vensters. Tweeledige geveltop: rechthoekig centraal vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. tussen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en rondboogvensters in bandomlijsting met sluitsteen in eerste geleding; erboven oculus onder druiplijst met gestrekte uiteinden. Aflijnende volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer. en
pseudo-fronton.
Benedenverdieping aangepast samen met nr. 36.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 85707 (1976).

Publicaties en studies
BERCKMANS, O., DEL MARMOL, B., GAUTHIER, P., et al., Etat de référence. Rue au Beurre 38, 1000 Bruxelles, Brussel, 2016.

Websites
BALat KIK-IRPA (topgevel)