Typologie(ën)

opslagplaats/loods
fabriek

Ontwerper(s)

Victor HORTAarchitect1920

INCONNU - ONBEKEND1883-1884

André POLAKarchitect1949

Jean POLAKarchitect1949

Michel POLAKarchitect1949

Luc SCHUITENarchitect1991

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2013-2014

id

Urban : 22574
lees meer

Beschrijving

Voormalige opslagplaats van de Grand Bazar du Boulevard Anspach, n.o.v. architect Victor Horta, 1920.

Geschiedenis

In 1883-1884 vestigde de Compagnie Belge-Américaine pour la Fabrication de Savons een fabriek achter de huidige nr. 14 tot 24. In 1888 werd aan de straatkant een burgerhuis gebouwd i.o.v. de industrieel Alphonse Mignot (nr. 22), rechts van de toegang tot de fabriek. In 1912 werden de achtergebouwen door twee grote magazijnen vervangen. Vanaf 1920 vestigde de Société du Grand Bazar du Boulevard Anspach haar opslag- en werkplaatsen in de bestaande gebouwen. In dat jaar ontwierp Victor Horta op de plaats van de toegang tot het complex (nr. 24) een nieuwe opslagplaats, haaks t.o.v. de straat, waarvan de uitgevoerde versie verschilde van het plan. In 1930 verhoogde architect Michel Polak de magazijnen met drie verdiepingen. Het huis op nr. 22 en het huis op nr. 20 werden vernield tijdens de bombardementen van 1944 en werden in 1949 vervangen door een gebouw dat als refter en receptie dienstdeed, n.o.v. de architecten Michel, André en Jean Polak, alweer i.o.v. de Galeries Anspach. Nadat het complex in 1973 was overgenomen, werden dit gebouw en de eerste twee bouwlagen op nr. 24 bekleed met platen (n.o.v. architect Louis Hoebeke). In 1991 renoveerde architect Luc Schuiten het complex tot een geheel van woningen, werkplaatsen, opslagplaatsen en kantoren. Op nr. 20-22 richtte hij een nieuw gebouw op dat hij verbond met Horta's opslagplaats, waarvan hij de eerste twee bouwlagen van de gevel restaureerde.

Beschrijving

Opstand aan de straatkant van vijf bouwlagen, de laatste als halve bouwlaag, en één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op de verdiepingen. Bakstenen gevel versierd met hardstenen elementen. Benedenverdieping oorspronkelijk voorzien van een vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. links en een inrijpoort rechts. DrielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. op de verdiepingen, op de derde onder korfboogBoog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen.. De borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. waren wellicht oorspronkelijk versierd of droegen reclameborden. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). bewaard. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 259-20-22-24.

Tijdschriften
JACQMIN, Y., “Vieil entrepôt – nouveaux lofts”, Mémoires d'ânes, 3, 1996, pp. 8-11.