Typologie(ën)

driegevelvilla

Ontwerper(s)

Josse GOFFINarchitect1931

Stijlen

Art deco

Onderzoek en redactie

2008, 2013

id

Urban : 22449
lees meer

Beschrijving

Villa in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik. naar ontwerp van architect Josse Goffin, 1931. De architect zal voor dezelfde opdrachtgeverfamilie nr. 119 en 121 bouwen in 1939.

Halfopen bebouwing van twee bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Bakstenen benedenverdieping met simili-elementen op breukstenenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen. plint, verdieping met rotsbepleistering en bakstenen elementen voor lateien en vensteromlijstingen. Straatgevel met centrale rondbogige portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. toegankelijk via trap, met getrapte dagkantenBinnenkant (tussen muurvlak en kozijn) van de stijlen van een muuropeningen; soms geprofileerd of afgeschuind. en onder hanenkamVlakke samengestelde latei, waarvan de stenen als boogstenen functioneren; in ruime zin slaat de term ook op een boog met een getrapte (pseudo-) boogrug.; bewaarde boogvormige deur met smeedijzerwerk. Op verdieping kleine tweezijdige erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op gemetselde lampetNeerwaartse beëindiging, afhangende versiering als aanzet van een balkon of erker.. Zijtraveeën grotendeels voorzien van drielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. met monelenStenen vensterstijl.; rechtertravee met trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. boven half verzonken garage en bekroond door terras op linkertravee met trapezoïdaal terras, beiden met vervangen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust..
Zijgevel eveneens voorzien gelijkaardige erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld., balkon en drielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere.. Sterk uitstekende houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)., bewaarde deur en garagepoort, ramen vervangen. Mansarde met dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is.. Hekwerk en afsluiting voortuintje met buisreling bewaard.

Bronnen

Archieven
GASPW/DS 250 (1931).