Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Raymond MOENAERTarchitect1912

Stijlen

Eclectisme

Onderzoek en redactie

2008, 2013

id

Urban : 22456
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in eclectische stijl naar een ontwerp van architect Raymond Moenaert, 1912.

Drie bouwlagen onder plat dak. Bakstenen gevel met elementen in hardsteen en witsteen. Asymmetrische benedenverdieping met rondboogvormige deur en trapezoïdale voorbouw bekroond door terras met smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Verdiepingen symmetrisch. In tweede bouwlaag serlianaDrielicht met centraal hoger venster onder rondboog en laterale vensters onder architraaf.; in derde bouwlaag drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. geflankeerd door brede pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met gehouwen consoleVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en akroterieVersieringsmotief, op de hoek - in mindere mate op de top - van het hoofdgestel; vaak in de vorm van een palmet of griffioen.. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). bekroond met ijzeren attiekborstwering. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen naar oorspronkelijk model met roedeverdeling in bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden..

Bronnen

Archieven
GASPW/DS 18 (1912).