Typologie(ën)

opbrengsthuis
burgerwoning

Ontwerper(s)

Raymond FOUCARTarchitect1909

Stijlen

Eclectisme
Eclectisme met pittoresk karakter

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Pieters-Woluwe (DMS-DML - 2002-2009, 2014)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2008, 2013

id [nl]

Urban : 22443
lees meer

Beschrijving

Geheel van drie gebouwen bestaande uit een op de hoek gelegen opbrengsthuis met commerciële benedenverdieping in eclectische stijl en twee gelijkaardige eengezinswoningen in eclectische stijl met pittoresk karakter naar een ontwerp van de architect Raymond Foucart, 1909.

Bakstenen gevels met elementen in hardsteen.

Ed. Parmentierlaan 20 – Kellestraat 137. Bakstenen gevel met wit- en/of simili-elementen op hardstenen plint. Hoekgebouw met één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Parmentierlaan, schuine hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw. en vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Kellestraat. Verdiepingen geritmeerd door lisenenDecoratieve, uitspringende, verticale geleding, vaak met andere liseen verbonden door boog(fries). op kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). verbonden met bogenfries. Centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Kellestraat en traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Ed. Parmentierlaan met gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Smalle toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. tot verdiepingen in Kellestraat, toegang tot handelsruimte in schuine hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw.. Laatstgenoemde met glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. achter gebogen balkons volgens verkleinende ordonnantie en met smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Getoogde muuropeningen. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Edmond Parmentierlaan 22, 24 en Kellestraat 137, opstanden, GASPW/DS 553 (1909).

Parmentierlaan 22 en 24. Twee burgerhuizen volgens repeterend schema. Bakstenen gevels – geelgekleurd op nr. 22 – met hardstenen elementen op dito onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen.. Twee bouwlagen en met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers.. HoofdtraveeënBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. bekroond met topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. belijnd met brede kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).; op benedenverdieping oorspronkelijk trapezoïdale voorbouw bekroond door terras; souterrainvensters vervangen door half verzonken garagepoorten (op nr. 22 in 1927 en op nr. 24 in 1923). Smalle toegangstraveeënTravee waarin de toegang is ondergebracht.. Frans balkonBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt. met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. voor glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. in topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt.. Deuren bewaard, gedeeltelijk bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling in bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden..

Nr. 22 met rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder getande latei. Terras met postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering. en ijzeren hekwerk onder (gewijzigde) houten luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak.. Deur met glas-in-loodraam in bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.. Hekwerk van voortuintje nog gedeeltelijk bewaard.

Nr. 24 met getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. sommigen met getande dwarsregelEen dwarsregel deelt het kozijn van een deur of raam horizontaal op.. Borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van bekronend terras vervangen, oorspronkelijke luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. verwijderd.

Bronnen

Archieven
GASPW/DS 553 (1909); 22: 108 (1927); 24: 415 (1923).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid