Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id

Urban : 16748
lees meer

Beschrijving

Beaux-Artswoning met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., gesigneerd op benedenverdieping ‘De Lestré / Archte', 1914.

Op doorlopend  perceel met E. Van Driesschestraat. Maakt deel uit van Beaux-Artsgeheel van nr. 51 tot 57.

Witstenen gevel op hardstenen onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen.. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met getraliede souterrainvensters; in volgende bouwlagen gestapelde bow-windowErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte. met Ionische deelzuilen; benedenverdieping tussen geboste pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en in volgende bouwlagen monumentale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. onder houten frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.; op tweede verdieping glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. onder waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. en met gebogen balkon met balustersVaasvormige spijl van een borstwering. tussen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.. ToegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. met opengewerkte smeedijzeren deur onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. en ovale oculusKlein rond, ovaal of polygonaal venster. met glas-in-lood; in hoogste bouwlaag vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. onder waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. en op guirlandepaneel. Oorspronkelijk smeed- en schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling.
In E. Van Driesschestraat gevel van vijf bouwlagen en één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) naast garage. Witte bakstenen gevel met witstenen elementen. Eerste drie bouwlagen onder kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). en tussen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. verbonden door rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft.; vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met balusterborstwering onder rondboogvenster. In volgende bouwlagen telkens tweelicht, hoogste bouwlaag van latere datum.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 213-51.