Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

L. DE JONGHEarchitect1927

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 15536
lees meer

Beschrijving

Herenhuis in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk., getekend op gevel, n.o.v. arch. L. DE JONGHE, 1927.

Drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Natuurstenen lijstgevel op arduinen plint waarin kleine rechthoekige kelderopening. Links getraliede inrijpoort met korfboogvormig bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden., centrale trapezoïdale uitsprong waain korfboogvenster tussen twee oculiKlein rond, ovaal of polygonaal venster., rechts vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. in gelijkvormige nis. Eerste verdieping gedomineerd door brede bow-windowErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte. rustend op centrale uitsprong van begane grond ; drie brede rondboogvensters tussen composietpilasters voorafgegaan door kleine balkons met ijzeren leuningen ; muuropeningen onder geriemde booglijst met schelpvormige sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf.. Bekronend balkon met ijzeren leuning tussen stenen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.. In laatste bouwlaag drie getoogde deurvensters tussen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met paneel- en reliëfdecoratie onder doorlopende  waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. ter hoogte van architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden.. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst. en bewerkte stenen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Drie dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met vleugelstukken ; centraal onder gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening..

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 1340 (1927).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid