Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 15469
lees meer

Beschrijving

Ensemble van vier gelijkaardige huizen (Nr. 9 en 45 identiek) volgens repeterend schema ,voor dezelfde eigenaar en volgens bouwaanvragen van 1908 (Nr. 41), 1910 (Nr. 43 en 45) en 1912 (Nr. 9).

Gevels in rode baksteen en natuursteen (nadien overschilderd op Nr. 41 en 43) van telkens vier bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. en twee ongelijke trav. op arduinen sokkel waarin drie rechthoekige (al dan niet met afgeronde hoeken) getraliede souterrainvensters (op Nr. 9 vervangen door garage uit 1950). HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. met zware trapezoïdale voorsprong vanaf souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. tot en met tweede bouwlaag. In eerste twee bouwlagen drie rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., al dan niet onder latei met aanzetstukken ; panelen (soms met neuten) op borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Voorsprong bekroond door balkon met ijzeren leuning. In derde bouwlaag rechthoekig (deur)venster onder geriemde natuurstenen latei (Nr. 9 en 45), groot steekboogvenster in korfboognis (Nr. 41) of rechthoekig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. onder latei op aanzetstukken (Nr. 43). In laatste bouwlaag twee of drie identieke rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. ,op Nr. 41 en 43 op doorlopende  lekdrempels. Vleugeldeur onder groot rechthoekig bovenvenster, op verdiepingen venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. zoals in hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel.. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst en modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst..

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 489 (1908), 559, 1273 (1910), 1789 (1912), 1622 (1950).