Typologie(ën)

voormalige dorpswoning

Ontwerper(s)

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Archeologisch
  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 15389
lees meer

Beschrijving

Huis gedateerd "1737" boven deur.

Twee bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder pannen zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Gevel in rode baksteen op rustieke breukstenenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen. plint. Traveeritmering door I-vormige sierankers. Rechthoekige muuropeningen in negblokomlijsting. Korfbogige deur in negblokomlijsting met sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. en waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. op drempel die verhoogd is t.o.v. straatniveau.