Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Paul EENENSarchitect1930

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 14937
lees meer

Beschrijving

Enkelhuis met art-deco-invloeden waarvoor bouwaanvraag van 1930, op begane grond gesigneerd door arch. P. EENENS.

Twee bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Baksteenbouw op blauwe hardstenen sokkel met veelvuldig gebruik van similisteen voor onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen., erkeruitbouw, friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). en omlijstingen. Begane grond met getraliede keldermond waarboven een naar boven toe versmallend vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met glas-in-loodversiering, rechts rondboogdeur met verdiepte omlijstingen onder geaccentueerde waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen.. Verdieping geaccentueerd door trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. en geflankeerd door een naar boven toe versmallend raam op geprofileerde consoleVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met muizentanddecoratie. In mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. twee dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is..

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 5415 (1930).