Vous voyez cet objet en preview en tant qu'administrateur du site.

Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 13888
lees meer

Beschrijving

Woning met modernistische inslag waarvoor bouwaanvraag van 1928.

Drie bouwlagen en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder gecombineerde bedaking. Sobere baksteenbouw op arduinen sokkel, horizontaal belijnd door similibanden. Verspringende ordonnantie van rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op lekdrempels. Brede hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met achtereenvolgens drie ramen met kleine roedenverdeling en glas-in-loodversiering boven de wisseldorpel. In deurtravee paneeldeur met flankerend zijlicht ; op de verdiepingen drie venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met kleine roedenverdeling en glas-in-looddecoratie ; uitgewerkte friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). in similisteen op de borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. MansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. (leien) boven de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. doorbroken door centraal deurvenster met klein rechth. balkon tussen twee schuiframen ; dito decoratie als bij de overige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur..

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 3113 (1928).