Onderzoek en redactie

1993-1995

 

Bekijk de weerhouden gebouwen
Van Sint Pieterssteenweg naar Acacia'splein.

Lange straat die bijna parallel loopt met de A. Gautierstraat. Het tracé werd goedgekeurd in 1871, de creatie dateert van het einde van XIX. De straat werd aangelegd op de oude Vosseweg (zie Landbouwersstraat) en verbond oorspronkelijk de Louis Hapstraat met de Veldstraat.
In 1897 werd dit tracé verbreed ; datzelfde jaar werd het gedeelte tussen de L. Hapstraat en de Sint-Pieterssteenweg geopend.

Huidige benaming sinds 1933 naar baron Lambert, filantroop en stichter van een kraaminrichting ter hoogte van Nr. 38-40.

Vermenging van eenvoudige enkelhuizen, bescheiden herenhuizen en appartementsgebouwen opgetrokken vanaf 1890, met een hoogtepunt rond de jaren 1920-1930. Basisbebouwing van neoclassicistische inspiratie met twee of drie bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak ; bepleisterde en beschilderde lijstgevels met neoclassicistische elementen, cfr. nr. 1 tot 5, 59, 61, 92, 26, 28, al dan niet met vernieuwde gevelbekleding (nr. 2, 4). Hierbij aansluitend een ensemble van vijf enkelhuizen uit 1890 (nr. 16 tot 24) met telkens twee bouwlagen + souterrain en twee ongelijke traveeën met verspringende vensterordonantie.

Van omstreeks de eeuwwisseling onder meer een ensemble van twee bescheiden burgerwoningen (nr. 31, 33) met telkens twee bouwlagen + souterrain en twee traveeën onder mansardedak evenals een ensemble van drie woningen uit 1912 (nr. 96 tot 100) met telkens drie bouwlagen + souterrain en twee ongelijke traveeën onder zadeldak ; baksteenbouw met contrasterende kleurbanden, geaccentueerde bel-etage. Verder een enkelhuis, nr. 55 (1908), twee rijkere burgerwoningen, nr. 67 (1905) en 71 (1906), een hoekgebouw met afgeschuinde hoektravee, nr. 129 en een herenhuis in eclectische stijl ter hoogte van nr. 45 (1912).

Voorts wordt het straatbeeld voornamelijk bepaald door een reeks panden uit de jaren 1920-1930 met telkens twee tot drie bouwlagen en twee traveeën onder zadel - of mansardedak, baksteenbouw met op de bel-etage vaak bow-window of erkeruitbouw zoals nr. 44 (arch. E. SIGG, 1929), 56 (arch. L. VAN HOOVELD, 1924), 78 (arch. V. WERY, 1927), en 72 (arch. SADIN, 1928). Nr. 52 (1928) en 70 (1928) volgens plannen van arch. W. COSYNS. Nr. 70 met bronzen gedenkplaat ter ere van de kunstschilderes Lydia WILS (1924-1982), die vanaf 1950 in dit huis werkte.
Tot de recentere architectuur behoort een appartementsgebouw nr. 105-107 (arch. A. EVERARTS, 1938) ; baksteenbouw met vier bouwlagen, verdiepingen geaccentueerd door bijna gevelbrede erker.

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 177204, 180006 (1890), 14730 (1902), 18176 (1905), 18740 (1906), 744 (1908), 1898, 3618 (1912), 5212 (1924), 7817 (1926), 618/623 (1927), 1958,1993, 2017 (1928), 88/3138 (1938).
DOW f° 79.
K.B. 06.06.1967, 06.12.1871.
RC 1878, p. 67, 1897, p. 83.