Typologie(ën)

kantoorgebouw

Ontwerper(s)

Gaston IDEarchitect1930

P. AGIEarchitect1951

Stijlen

Modern classicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Joost-ten-Node (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 10532
lees meer

Beschrijving

Afgebroken in 1996. Imposant handelspand dat verder loopt tot in de Liefdadigheidsstraat. Gebouwd in 1951 n.o.v. arch. P. AGIE, ter vervanging van twee herenhuizen (vroegere Nr. 6 en 7) uit 1847.

Een eerste project dateert van 1913 door arch. A. FRÈRE toen het herenhuis op Nr. 6 een nieuwe, commerciële bestemming kreeg. Zijn bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. gevel met klassieke opstand van drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie en vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onderging toen slechts kleine aanpassingen. In de tuin daarentegen werd een gebouw in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk. van twee bouwlagen opgetrokken, met een structuur in gewapend beton en volgens een rechthoekig grondplan. Dit omvatte o.a. een enorme hal met een dak in gekleurd geslepen glas en een galerij die over de twee verdiepingen liep, geritmeerd door arcadesEén of meerdere bogen, steunend op zuilen of pijlers; kan ook blind zijn.. Het geheel was gedecoreerd met glasramen en houtwerk.

Kunstlaan 6-7, bouwaanvraag van 1913 (GASJ/DS/OW 8692).

In 1930 werd er een pand van vijf bouwlagen in de Liefdadigheidsstraat bijgebouwd, n.o.v. arch. Gaston IDE (zie Liefdadigheidsstraat nr. 16).

Het plan tot uitbreiding van P. AGIE uit 1951 maakte de afbraak van Kunstlaan nr. 6 en 7 en Liefdadigheidsstraat Nr. 18 noodzakelijk. In de Kunstlaan werd een constructie van acht bouwlagen opgetrokken, in de Liefdadigheidsstraat een tweede pand van zes bouwlagen. Beide zijn binnen het woonblok onderling verbonden door een derde pand van twee bouwlagen met glazen bedaking.

Het pand in de Kunstlaan bestaat uit acht bouwlagen waarvan de laatste terugwijkend is, en negen traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) die telkens één provincie symboliseren. Structuur in gewapend beton. Gevelparement in natuursteen op arduinen onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen.. Strenge gevelopstand met rechthoekige muuropeningen voorzien van metalen kozijnenSamenstel van stijlen en regels, geplaatst in een venster- of deuropening, waarin de ramen en/of deuren zijn gevat. met roedenverdeling, afgewisseld door brede muurdammen. De drie rechtertraveeën op de begane grond bevatten portieken1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. die via een draaideur met koperen kozijnenSamenstel van stijlen en regels, geplaatst in een venster- of deuropening, waarin de ramen en/of deuren zijn gevat. naar een beglaasde hal leidt. Op de verdiepingen, vijf centrale traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) ingeschreven in rechthoekige velden die over twee bouwlagen lopen, bekronende entablementenHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles.; in tweede bouwlaag doorlopend  balkon met ijzeren leuning waarin toortsen zijn verwerkt; zijtraveeën met ijzeren borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van derde bouwlaag gedecoreerd met een arduinen cartoucheOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd. waarop telkens een wapenschild van één van de Belgische provincies staat afgebeeld. Boven de vierde bouwlaag bevond zich eertijds het opschrift "Les Provinces Réunies". Streng geritmeerde achtergevel in

Liefdadigheidsstraat met parementGevel- of muurbekleding. in baksteen, arduin en natuursteen die qua indeling en stijl aansluit op het aanpalende gebouw van arch. G. IDE.

Bronnen

Archieven

GASJ/DS/OW 3 (1847), 8692 (1913), 11275 (1930), 14518 (1951).