Typologie(ën)

villa

Ontwerper(s)

Joseph DIONGREarchitect1927

Stijlen

Art deco

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 29556
lees meer

Beschrijving

Villa met tweewoonst in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik. n.o.v. architect Joseph Diongre, 1927. Gebouwd op hoekperceel met Parklaan waar het niveauverschil wordt opgelost met twee bouwlagen meer t.o.v. Villalaan.

Twee bouwlagen in Villalaan, drie + souterrain in Parklaan onder gecombineerde bedaking. Bakstenen gevel met elementen in wit- en hardsteen.
Gevel in Villalaan onder schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde., met twee schouderboogvormige deuropeningen in witstenen omlijsting met neggen. Smeedijzeren deuren met geometrische motieven en bekronende lantaarnlichten. Centraal vijfzijdige voorbouw als wintertuin. Verspringende muuropeningen in rechtertravee waarin rechthoekig en achthoekig venster. Centraal balkon op houten korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken. en met dito borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in hoogste bouwlaag voor glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. onder afgewolfd schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde.. Kleine loggiaOverdekte, halfopen ruimte; schaduwrijke inham in de gevel van een gebouw. in de hoek van linkertravee met stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in ruitmotief, en bakstenen hoekpilaster.
Gevel in Parklaan met drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) waarvan de twee uiterste in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden.. Souterrain volledig bekleed in ‘moëllons de Profondeville’ met drie garagepoorten, benedenverdieping in donkerrode baksteen en verdiepingen in oranjekleurde baksteen. Gestapelde trapezoïdale erkers in twee hoogste verdiepingen van uiterste traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) tot aan kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)., met stenen stijlen en borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Balkons in twee hoogste verdiepingen van centrale traveeën met drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. en stenen borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in ruitmotief. Vlakke kroonlijst ondersteund door consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Klimmende dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen met uitzondering van voordeuren en garagepoorten. IJzeren tuinhekken langs Villalaan en breukstenenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen. tuinmuur langs Parklaan nog deels bewaard.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 9207 (1927), 23236 (2004).