Typologie(ën)

blekerij/wasserij
burgerwoning

Ontwerper(s)

Oscar FRANCOISarchitect1900

INCONNU - ONBEKEND1900-1930

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Vorst (DPC-DCE - 2014-2020)

Onderzoek en redactie

2016-2019

id [nl]

Urban : 38935
lees meer

Beschrijving

Voormalige wasserij La Grande Blanchisserie. Geheel van woning en industriële gebouwen in eclectische stijl. Langs straatperceel directeurswoning n.o.v. architect Oscar François, 1900. Hoofdgebouw in achteruitbouwstrook van kort na 1900 en verschillende malen verhoogd en vergroot tussen 1905 en 1929. Bijkomende industriële gebouwen binnenin het perceel gebouwd tussen 1908 en 1939. Sinds 1995 in gebruik als kunstenaarscampus voor het dansgezelschap Rosas, het muziekensemble Ictus en de dansschool P.A.R.T.S. die de site tussen 1995 en 1997 verbouwde en in 2000 aanvulde met een nieuwbouw n.o.v. de ir.-architect Paul Van Aerschot.

Directeurswoning van één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) langs de straatzijde en drie uitgevend op de achteruitbouwstrook, geheel onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Gevel in witgetinte baksteen met banden in blauwgetinte baksteen en elementen in hardsteen. Getoogde muuropeningen. Straatzijde met balkon met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., zijgevel met centrale toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht.. DakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap..

Hoofdgebouw van drie bouwlagen en zeven traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Gevel in witgeschilderde baksteen met hardstenen plint. Grote rechthoekige muuropeningen van elkaar gescheiden door kolossale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Centrale, bredere toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. in lichte risaliet.

Dit gebouw wordt geflankeerd door annexen van twee bouwlagen en één of twee traveeën onder sheddak, die langs de achtergevel via een reeks sheddaken doorlopen en met elkaar verbonden zijn.
Schuin achteraan het perceel reeks werkruimtes met blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. gevels onder sheddaken.
Nieuwbouw dansatelier achteraan het hoofdgebouw in brutalistische, uiterst functionele stijl.

Bronnen

Archieven
GAV-DS 1589 (1900), 3497 (1904), 4253 (1907), 4716 (1908), 4973 (1909), 6360 (1913), 7097 (1920), 7333 (1922), 7564 (1922), 7639 (1923), 10359 (1929), 10827 (1930), 11063 (1930), 12576 (1934), 13312 (1937), 13395 (1937), 13686 (1938), 13922 (1939), 14295 (1942), 19711 (1972), 19718 (1972), 21875 (1996), 22393 (1999), 25382 (2012).

Publicaties en studies
CULOT, M. [dir.], Forest. Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles, AAM, Bruxelles, 1980-1982, fiche 40.

Website
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo3705-vorst-rosas

Opmerkelijke bomen in de nabijheid