Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Gaston HAYOISarchitect1912

Stijlen

Art nouveau
Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Joost-ten-Node (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 10708
lees meer

Beschrijving

Ensemble van vier huurpanden (Nr. 10 tot 16) n.o.v. Gaston HAYOIS (1912) en geïntegreerde Nr. 8.

Alle lijstgevels in witte baksteen (Nr. 12 en 14) of gele (Nr. 10 en 16). Art-nouveau-invloed door polychrome effecten, typische arduinen lateien en aanzetstukken, korfbogige of rondbogige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. en asymmetrische gevelopstand. Oorspronkelijke kozijnenSamenstel van stijlen en regels, geplaatst in een venster- of deuropening, waarin de ramen en/of deuren zijn gevat. met roedenverdeling boven tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt., uitgezonderd Nr. 10.

Nr. 8: drie bouwlagen en slechts één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met beglaasde smeedijzeren inrijpoort waarop de initialen "GH". Eerste verdieping gedomineerd door een erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met bekronend balkon.

Nr. 10: vier bouwlagen en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met verspringende ordonnantie. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met steekbogige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Ingangstravee in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. met korfbogige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. die oorspronkelijk een torenvormig uitzicht had dat heden verloren is gegaan door de verhoging van de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. (1936). Deur met bekronend vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. tussen arduinen pijlers1. Muurstut zonder entasis (kromming), mogelijk met basis en kapiteel; - 2. Massief gemetseld of betonnen steunelement met gewoonlijk rechthoekige doorsnede (vb. bruggepijler,…) die een brede polychrome booglijst boven het vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. schraagt.

Nr. 12 en 14. Telkens drie bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. volgens spiegelbeeldschema. Lijstgevel horizontaal geleed door banden in rode baksteen en blauwe hardsteen, gedecoreerd met mozaïeken op borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en in timpanenMonumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd..

Georges Petrelaan 12 en 14, <a href='/nl/glossary/240' class='info'>timpanen<span>Monumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd.</span></a> (foto 1993-1995).

Ingangstravee met gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. paneeldeuren onder korfbogige latei en hoefijzervormig timpaanMonumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd.. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met korfbogige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.; in tweede bouwlaag trapeziumvormige erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief., bekroond door balkon met ijzeren leuningen. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op smalle modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst., boven hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. doorbroken door een breed dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere.. Kleiner dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. boven ingangstravee.

Nr. 16. Drie bouwlagen + dakverdieping en drie ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...); mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. boven twee linkertraveeën waarin brede dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is.. Ingangstravee, houten, deels beglaasde inrijpoort met traliewerk, arduinen omlijsting en sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf., booglijst in gele baksteen; derde en vierde bouwlaag voorafgegaan door een toren met resp. rondbogig tweelicht en drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. en bekronende overkragende borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in baksteen met uitzicht van werpgang, rustend op getrapte consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. In centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), verdiepingen voorzien van balkons op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met ijzeren leuningen en bekronende boogfriesReeks van kleine (decoratieve) bogen, vaak steunend op kraagstenen.. Linkertravee met gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld., trapezoïdaal in tweede bouwlaag en rechthoekig in derde, bekroond door een balkon met ijzeren leuning die het drielichtvormend dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. voorafgaat. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop..

Bronnen

Archieven
GASJ/DS/OW 8453 (1912), 12061 (1936).