Rechtlijnig en licht hellend tracé van Fonsnylaan naar Vorstsesteenweg. Kruist de de Mérodestraat en É. Féronstraat.

Maakt deel uit van wijk volgens dambordpatroon rond nieuw Zuidstation (Victor Besme, 1863). Genoemd naar eigenaar van gronden die initiatief nam voor aanleg van straat.

Voornamelijk bebouwd in jaren 1860-1880 met overwegend gebouwen met neoclassicistische inslag. Bewaard bebouwing van twee bouwblokken aan pare kant van eerste weggedeelte gesloopt binnen kader van BBP Fonsny 1 (zie Fonsnylaan) en vervangen door kantoren en woningen. Terrein tegenover Fonsnylaan heden braak liggend.


Niet geselecteerde nr.: 1 en Fonsnylaan nr. 64: gebouw met neoclassicistische inslag, winkelpui van latere datum; 3: huis, 1890, maar verbouwd en verhoogd (1990); 5: huis in eclectische stijl, 1902, heden met briketten bekleed; 9: huis in eclectische stijl n.o.v. arch. André Briard, 1902, maar benedenverdieping verbouwd tot garage (1968); 11: huis met neoclassicistische inslag, 1879, later verhoogd en van mansardedak voorzien, achterbouw (1881), aanvankelijk bestemd als schrijnwerkerij; 13: huis in neoclassicistische stijl, 1876, uitstalraam vervangen door twee vensters (1897); 15: huis voorheen met neoclassicistische inslag, 1879, naderhand met briketten bekleed; 17: huis met neoclassicistische inslag door aannemer Gilion Wittebort, 1878, met bouwlaag verhoogd (1954) en benedenverdieping gewijzigd (1944); 22: zie nr. 20; 24, 26, 28: zie de Merodestraat nr. 113; 27: zie de Merodestraat nr. 113; 31: gebouw (arch. Pierre Pirenne, 1969), ter vervanging van huis met neoclassicistische inslag met winkelpui in art-nouveaustijl (1911); 32, 34: ensemble van twee huizen, aanvankelijk met neoclassicistische inslag, nr. 32 heden met briketten bekleed; 33: huis met neoclassicistische inslag, 1875, gewijzigde benedenverdieping (1950); 35: huis aanvankelijk met neoclassicistische inslag, 1883, maar met bouwlaag verhoogd en met briketten bekleed (1961); 36, 38, 40: zie nr. 55 tot 57; 37: huis met neoclassicistische inslag, 1872, voorzien van garage (1978); 41: huis met neoclassicistische inslag, 1864, heden met briketten bekleed; 42: huis, grondig verbouwd n.o.v. arch. Gust Vanderbecq (1965); 43, 45: geheel van twee huizen oorspronkelijk met neoclassicistische inslag, 1864 (volgens De Keyser, G., 1996), nr. 43 verhoogd met één bouwlaag en met briketten bekleed; 46: huis met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Jean-Baptiste Plasschaert, 1872, (volgens De Keyser, G., 1996), heden met briketten bekleed; 47: huis, aanvankelijk met neoclassicistische inslag, 1871, naderhand met briketten bekleed, benedenverdieping heden gewijzigd; 48: zie nr. 50; 52: huis met neoclassicistische inslag, 1866 (volgens De Keyser, G., 1996), verhoogd (1935) en winkelpui meermaals gewijzigd; 54: huis met neoclassicistische inslag, 1865, heden met briketten bekleed en voorzien van garage (1988); 56: huis met neoclassicistische inslag, 1865 (volgens De Keyser, G., 1996), heden gecementeerd; 58: huis, aanvankelijk met neoclassicistische inslag, verbouwd in 1930; 59, 61, 63: ensemble van drie huizen met neoclassicistische inslag, 1865, nr. 63 op hoek met É. Féronstraat, nr. 61 heden met briketten bekleed en nr. 59 met meermaals gewijzigde benedenverdieping; 60: op hoek met É. Féronstraat, huis met neoclassicistische inslag; 64: huis, aanvankelijk met neoclassicistische inslag, 1870, toegevoegde erker (1929), garage (1985); 66: huis, aanvankelijk met neoclassicistische inslag, 1860, met bouwlaag verhoogd (1884) en heden met briketten bekleed; 67: huis, aanvankelijk met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Frédéric Van Der Riet, 1861, met bouwlaag verhoogd (1889) en heden met briketten bekleed; 68: huis, aanvankelijk met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Auguste François, 1875 (volgens De Keyser, G., 1996), heden met briketten bekleed (1961) en venster tot deur verbouwd (1983); 70: huis met neoclassicistische inslag, heden met briketten bekleed; 72: huis met neoclassicistische inslag, 1862, heden met briketten bekleed en verhoogd; 73, 75: ensemble van twee gekoppelde huizen, aanvankelijk met neoclassicistische inslag, 1863, heden met briketten bekleed en nr. 73 verhoogd (1946); 77: huis met neoclassicistische inslag, 1861, heden met briketten bekleed; 78-80: huis resulterend uit herverkaveling en tal van verbouwingen van twee huizen uit 1859 (voorheen nr. 78) en 1861 (voorheen nr. 80); 79: huis met neoclassicistische inslag, 1861, oorspronkelijk uitstalraam vervangen door vensters (1879); 81: huis, aanvankelijk met neoclassicistische inslag, naderhand omgebouwd tot appartementsgebouw, gevel met simili-natuursteen en briketten bekleed; 82: huis in neoclassicistische stijl, 1859, domicilie van arch. André Briard in 1901; 83: huis, aanvankelijk in neoclassicistische stijl, vensters in hoofdgestel naderhand aangebracht; 84: huis in neoclassicistische stijl, n.o.v. metser Jean-Baptiste Carsoel (volgens De Keyser, G., 1996), 1861, centraal balkon verwijderd; 85: huis, aanvankelijk met neoclassicistische inslag, 1863, met briketten bekleed, met bouwlaag verhoogd en voorzien van garage (1953); 86, 88: zie nr. 90; 89: zie nr. 87; 92: huis, aanvankelijk met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Émile Lambelé, 1873, verhoogd (1931) en heden met briketten bekleed; 96: zie nr. 94; 97, 99: twee huizen met neoclassicistische inslag, wellicht aanvankelijk als ensemble opgevat, nr. 97 met gewijzigde benedenverdieping (1928) en nr. 99 verhoogd en heden met briketten bekleed; 98-98a: huis, aanvankelijk met neoclassicistische inslag n.o.v. metser Jean-Baptiste Rucquoi, 1871 (volgens De Keyser, G., 1996), gecementeerd en verhoogd (1939), winkelpui met keramiektegels bekleed (1907); 100: huis, voorheen met neoclassicistische inslag, later gecementeerd en met bouwlaag verhoogd, houten winkelpui (1892); 101: huis met neoclassicistische inslag, 1873, gewijzigde benedenverdieping; 102: huis, voorheen met neoclassicistische inslag, heden gecementeerd, winkelpui met keramiektegels van latere datum; 103 en Vorstsesteenweg nr. 69b, 71, 73: drie huizen waaronder één hoekhuis, wellicht als ensemble gebouwd in 1862; 104, 106: ensemble van twee huizen met neoclassicistische inslag, 1866, nr. 106 op hoek met Vorstsesteenweg, winkelpui meermaals gewijzigd.

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Andere
Verzameling van Dexia Bank.


Archieven van de niet geselecteerde nr.
GASG/DS 3: 2551 (1890), 36 (1990); 5: 350 (1902); 9: 43 (1902), 58 (1968); 11: 6343 (1879), 270 (1881); 13: 3471 (1876), 785 (1897); 15: 4863 (1879); 17: 4870 (1878), 39 (1944), 3 (1954); 31: 44 (1969), 2 (1911); 33: 3031 (1875), 125 (1950); 35: 70 (1883), 72 (1961); 37: 1554 (1872), 18 (1978); 41: 3643 (1864); 42: 22 (1965); 46: 1688 (1872); 47: 1322 (1871); 52: 67 (1935); 54: 5257 (1865), 75 (1988); 58: 175 (1930); 59, 61, 63: 4398 (1865); 64: 7726 (1870), 404 (1929), 29 (1985); 66: 715 (1860), 655 (1884); 67: 1321 (1861), 2184 (1889); 68: 3151 (1875), 40 (1961), 39 (1983); 72: 2045 (1862); 73, 75: 3049 (1863); 73: 105 (1946); 77: 1289 (1861); 78: 539 (1859), 69 (1961), 84 (1965), 59 (1975); 79: 1334 (1861), 6026 (1879); 80: 354 (1861), 75 (1968), 47 (1973); 82: – (1859); 84: 1205 (1861); 85: 2519 (1863), 155 (1953); 92: 1965 (1873), 126 (1931); 97: 514 (1928); 98-98a: 1089 (1871), 23 (1907), 142 (1939); 100: 3033 (1892); 101: 2130 (1873); 103: 1982 (1862); 104, 106: 77 (1866).