Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

Raoul COUETarchitect1937

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2013-2015

id

Urban : 23592
lees meer

Beschrijving

Klein appartementsgebouw met Artdecoinslag, n.o.v. architect Raoul Couet, 1937.

Gevel in geelgetinte baksteen met elementen in similihardsteen en similiwitsteen. Drie bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). De linkertravee wordt volledig ingenomen door een gecementeerdeMet portlandcement bestrijken. gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met grote vensterregistersDoorlopende horizontale aaneenschakeling van vensters. waarvan de borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. rechts doorlopen in kleine balkons met ijzeren vensterleuningenLage, versierde leuning boven een onderdorpel, meestal in metaal.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard: smeedijzeren toegangsdeur en houten glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft.; raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. met roedeverdeling. Half ondergrondse garages. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op latere datum bekleed met pvc.

Achteruitbouwstrook aangelegd als tuintje afgesloten door hekken.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 293-41.