Typologie(ën)

landhuis
school

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20733
lees meer

Beschrijving

Voormalig buitenhuis in eclectische stijl, gebouwd vanaf 1883 i.o.v. schilder-decorateur Émile Outtelet en geleidelijk uitgebreid.

Oorspronkelijk half open bebouwing met rechthoekig grondplan en onder hoog schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde.; loodrecht op straatkant op groot eigendom dat vroeger de huidige nr. 10 tot 13 omvatte. In 1905 ontwierp architect Jules Barbier voor Georges Outtelet een veranda aan de achtergevel en een apart atelier aan de straatkant, in dezelfde stijl als het huis. Later gebruikt door meetkundig schatter Auguste François, die er in 1913 een bijgebouw voor kantoren aan toevoegde. Het terrein werd toen herleid tot de huidige oppervlakte en het bijgebouw uit 1905 moest worden gesloopt. In 1923 voegde de landmeter een garage toe tegen het bijgebouw van 1913. Het geheel werd gekocht door Fromagerie Ch. Gervais, die in 1938 de garagedeur liet verbreden en een tweede garage aan de achterkant van het terrein liet bouwen. In 1948, nog altijd i.o.v. de kaasfabriek, verhoogde architect A. Carron de garage vooraan met twee verdiepingen en vergrootte die achteraan; hij vergrootte ze een tweede keer in 1954. Nu is er een kleuter- en basisschool gehuisvest.

Bepleisterde gevels met hardstenen elementen; met rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. of venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder mijterboog. Oorspronkelijk schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... , behalve garagepoort.

Het huis omvat twee-en-een-halve bouwlaag en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), de breedste in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. en onder afgewolfd dak. Deur onder steekboogvormig boogveldEen vlak omsloten door de binnenbegrenzing van een boog en de horizontale lijn die de aanzetten verbindt; meestal boven muuropeningen en soms versierd (beeldhouwwerk, blinde traceringen, cementtegels, …). en naast twee smalle venstersLicht- en/of luchtopening in een muur..

De lagere bijgebouwen hebben drie bouwlagen en één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), rechts lichtjes inspringend, onder één kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken.. Gevels met respectievelijk garagepoort en toegangsdeur,, drielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. op eerste verdieping en respectievelijk drie- en zeslicht (deels blind) op tweede verdieping.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 64-8-9.