Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme
Neorenaissance

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20746
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met neo-Italiaanse renaissance-inslag en asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., 1908.

Maakt deel uit van een opmerkelijke huizenrij met zelfde omvang van nr. 31 tot nr. 45.

Witstenen en similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. gevel. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met drielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere., zuilvormige stijlen in eerste twee bouwlagen; serlianaDrielicht met centraal hoger venster onder rondboog en laterale vensters onder architraaf. op tweede verdieping, tussen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en met balkon met opengewerkte borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. opnieuw uitgevoerd in baksteen. Bovenste drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. met entablementenHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. en centraal frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.; zelfde entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. boven vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. in toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht.. Deur tussen zuiltjes; bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met zuilvormige stijlen en frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.; oorspronkelijke deurvleugels, impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. met glas-in-lood. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels vervangen.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 64-42.