Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Gustave STRAUVENarchitect1910

Stijlen

Eclectisme
Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 22140
lees meer

Beschrijving

Met één gebouw ertussen, twee identieke opbrengsthuizen in eclectische stijl met art-nouveau-invloed en met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., n.o.v. architect Gustave Strauven, 1910.

Ze maken deel uit van een huizenrij waarvan de meeste uit 1910-1914 dateren, van nr. 144 tot nr. 160.


Gevels in crèmekleurige baksteen met elementen in gele baksteen en hardsteen. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met I-balkIJzeren latei met I-profiel., onder rechthoekige spiegel of timpaanMonumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd. versierd met een sgraffitoSgraffito (Italiaans, van sgraffiare: krabben), decoratieve muurtechniek waarbij men een donkere pleisterlaag (doorgaans zwart, roetbruin of grijs) met een lichtgekleurde pleisterlaag bedekt; door de bovenste, nog niet verharde, laag weg te nemen volgens een vooraf bepaald grafisch ontwerp ontstaat een verdiepte tekening; de lichtgekleurde pleisterlaag kan bovendien gekleurd worden ‘al fresco’ (op de verse pleister) of ‘al secco’ (op de droge pleister). n.o.v. de architect. Voorbouw bekroond door een terras met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. of smeedijzeren traliewerk tussen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering., op nr. 146 thans zonder kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). en met gecementeerdeMet portlandcement bestrijken. postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering., op nr. 150 voorzien van een garagepoort (1928). In de laatste bouwlaag, twee pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met uitsprong, aangevuld met een korbeel1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken. waarop de kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). rust. Bewaarde deuren met ramen met smeedijzeren traliewerk en roedeverdeling. RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. met roedeverdeling vervangen op nr. 146, bewaard op nr. 150. Hekwerk van de voortuin verwijderd op nr. 146, enkele oorspronkelijke elementen zijn hergebruikt op de hoekpanelen op nr. 150.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 146: 164-146; 150: 164-150.

Websites
Brussel, stad van architecten - Gustave Strauven: Lambermont 146 ; Lambermont 150.