Typologie(ën)

woning
gelijkvloers met handelszaak
werkplaats (ambachtelijk)

Ontwerper(s)

Gustave STRAUVENarchitect1903

Stijlen

Eclectisme
Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2006-2008

id [nl]

Urban : 17889
lees meer

Beschrijving

Huis met handelsruimte op benedenverdieping en atelier in achterhuis in eclectische stijl met art-nouveauelementen n.o.v. arch. Gustave Strauven, 1903.

Vier bouwlagen en twee gelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Gevel in rode baksteen met elementen in lichte baksteen en hardsteen. Op benedenverdieping twee grote muuropeningen onder I-balkIJzeren latei met I-profiel. op uitgesnedenVerdiept aanbrengen, beitelen,… kussenblokken1. Dekplaat dat ligt tussen de drager (kapiteel) en het gedragene (balk of boog); 2. Kwartronde kraagsteen van een venster- of deurboog.: links koetspoort, van winkeldeur gescheiden door pilasterPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.; rechts uitstalraam. In tweede bouwlaag twee balkons voor glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. onder I-balkIJzeren latei met I-profiel.; consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met golfmotief en gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in art-nouveau. In derde bouwlaag getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.; in vierde bouwlaag venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder smalle latei op kussenblokken1. Dekplaat dat ligt tussen de drager (kapiteel) en het gedragene (balk of boog); 2. Kwartronde kraagsteen van een venster- of deurboog.. Verdiepingen geritmeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op elegante houten consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Benedenverdieping thans geel beschilderd. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 14988 (1903).

Publicaties en studies
VANDENBREEDEN, J., VAN SANTVOORT, L., DE THAILLE, P., et al., Encyclopédie de l'Art nouveau. Tome premier. Le quartier Nord-Est à Bruxelles, CIDEP, Brussel, 1999, p. 158.

Websites
Brussel, stad van architecten - Gustave Strauven

Opmerkelijke bomen in de nabijheid