Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 14077
lees meer

Beschrijving

Geheel van vier huizen in eclectische stijl ,1893.

Telkens twee bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. (nr. 16 en 20) of drie bouwlagen (nr. 14) en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. (nr. 14) of gecombineerde bedaking (nr. 16 en 20).
 
Nr. 14. Bakstenen gevel met hardstenen elementen (o.a. plint, banden, sluitstenen en architraaf). Verdiepingen begrensd door monumentale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met banden en diamantkoppenPiramidaal ornament (3 of 4 zijden), onder andere gebruikt in banden en friezen.. Winkelpui met groot winkelraam en sobere paneeldeur met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.. Tweede bouwlaag belijnd door gevelbreed balkon met ijzeren leuning; twee glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. verlenen toegang tot dit balkon. In derde bouwlaag twee rondbogige deurvensters met dito balkon, doch smaller. Sobere gevelbeëindiging met architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden. op voluutconsooltjes, blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). en houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). rustend op klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop. en, ter hoogte van de pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., op uitgelengde voluutconsoles.

Jonniauxstraat 16, 18 en 20 (foto 1994).

Nr. 16, 18 en 20. Ensemble van drie gelijkende huizen in rode baksteen gekenmerkt door ruim gebruik van blauwe hardsteen voor de bewerkte onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen., omlijstingen, banden, waterlijstenVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen., kordons en korbeeltjes. Bredere hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. (behalve nr. 18), uitgewerkt als tuitgevelPuntgevel bekroond met smalle rechthoekige hals; bij zeventiende eeuwse voorbeelden vaak steunend op schouderstukken. (nr. 18 met kleinere tuitgevel). Eerste bouwlaag met plint en sokkel waarin getralied souterrainvenster waarboven deurvenster met ijzeren leuning. Accent op de bel-étage door deurvenster met balkon en ijzeren leuning. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. boogveldenEen vlak omsloten door de binnenbegrenzing van een boog en de horizontale lijn die de aanzetten verbindt; meestal boven muuropeningen en soms versierd (beeldhouwwerk, blinde traceringen, cementtegels, …).. In geveltop smal spitsboogvenster. Typische deurtravee met houten paneeldeur en gedrukt spitsboogvormig bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. onder arduinen entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. en bovenvenster; deur onder geprofileerde waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen.. Op verdiepingen T-vensters; bekronende bogenfries en houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op smalle consooltjes.