Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Stijlen

Neo-Vlaamse renaissance
Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 14626
lees meer

Beschrijving

Ensemble van een enkelhuis en een hoekgebouw in eclectische stijl ,1896.

Twee bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. en in totaal zes traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder gecombineerde bedaking. Verzorgde baksteenbouw op arduinen plint met rijkelijk gebruik van natuuren similisteen voor o.m. bandendecor, omlijstingen, doorgetrokken lekdrempels en kordonlijsten.

Gevel Jonniauxstraat: plint oorspronkelijk doorbroken door twee getraliede souterrainvensters, dat van links vervangen door garagepoort (1959). Op begane grond korfbogig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met geprofileerde bakstenen omlijsting op arduinen aanzetstukken. Venstertravee vanaf tweede bouwlaag in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden., oplopend tot een trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. versierd met overhoekse fioelen; deurvenster met balkon onder latei en ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast. met blindZonder opening; blind venster, schijnopening. boogveldEen vlak omsloten door de binnenbegrenzing van een boog en de horizontale lijn die de aanzetten verbindt; meestal boven muuropeningen en soms versierd (beeldhouwwerk, blinde traceringen, cementtegels, …)., in geveltop smal rechthoekig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Typische centrale deurtravee met houten paneeldeur onder arduinen latei en bovenvenster met glas-in-loodversiering, op verdieping T-venster.

Gevel Hoornstraat: op begane grond twee getraliede steekboogvensters en houten paneeldeur met bovenvenster. In tweede bouwlaag registerVensterstrook in een topgevel. van drie venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., waaronder twee blindeZonder opening; blind venster, schijnopening.. FriesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). met steigergatenGat aan de bovenzijde van een gevel waarin de horizontale dwarsbalken van een steiger werden bevestigd; vaak afgedekt door smeedijzeren (sier)deksel. met diamantkopvulling. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met dropmotief.

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 5736 (1896) ; inschr.reg. 821 (1959).