Typologie(ën)

architectenwoning
woning

Ontwerper(s)

Armand EVERARTSarchitect1924

Stijlen

Beaux-Artsstijl
Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 13657
lees meer

Beschrijving

Ensemble van vijf gelijkaardige enkelhuizen, volgens repeterend schema, waarvoor bouwaanvraag van 1924 n.o.v. arch. Armand EVERARTS.

Aparte bouwaanvraag voor nr. 91, eigendom van de arch.

Drie bouwlagen onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Lijstgevels in rode baksteen (nr. 89 en 93) of bekleding in similisteen met imitatievoegen (nr. 87, 91, 95). Schaarse verwerking van blauwe hardsteen voor sokkel, lekdrempels en kordonlijsten. Op begane grond telkens twee ramen : getoogd (bijvoorbeeld nr. 87) ,rondboogvormig (nr. 95) of met afgekante hoeken (nr. 91 en 93) en paneeldeur met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.. Bel-etage geaccentueerd door trapezoïdale erkeruitbouw op centrale consoleVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. (nr. 91 met fraaie sierconsole) en flankerend raam. Derde bouwlaag al dan niet met drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. (nr. 89, 91, 93). Origineel raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. (behalve nr. 89) met verdiepte paneelversiering op de borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop., nr. 91 met tandlijst.

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 4421, 4422 (1924).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid