Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 13662
lees meer

Beschrijving

Ensemble van drie bijna identieke enkelhuizen in eclectische stijl, waarvoor gemeenschappelijke bouwaanvraag van 1911.

Telkens drie bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken., volgens repeterend schema opgetrokken.
Lijstgevels in geelachtige baksteen op hardstenen sokkel, horizontaal geaccentueerd door contrasterende kleurbanden, doorgetrokken lekdrempels en kordonlijsten. Verwerking van blauwe hardsteen voor onder andere bandendecor, stijlen, aanzetstukken, lateien en kapiteelbekroning.
Hoofdtravee in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden., nr. 111 en 115 begrensd door monumentaal oplopende pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Begane grond met getralied souterrainvenster (in nr. 113 tweelicht), waarboven deurvenster met Frans balkonBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt. ; bel-etage geaccentueerd door deurvenster met rechthoekig balkon op voluutconsoles ; in derde bouwlaag tweelicht.
Typische deurtravee met houten paneeldeur, bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. en bovenvenster (in nr. 113 tweelicht) ; op de verdieping smal vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Origineel schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  (behalve nr. 111) ; muuropeningen onder decoratieve ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast.. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op voluutconsoles boven de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. ; nr. 111 met moderne kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 3022 (1911).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid