Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Armand EVERARTSarchitect1911

Stijlen

Art nouveau
Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 13661
lees meer

Beschrijving

Ensemble van vier woningen, waarvoor gemeenschappelijke bouwaanvraag van 1911, n.o.v. arch. A. EVERARTS, op plint gesigneerd en gedateerd.

Nr. 102, 104, 108. Geheel van drie enkelhuizen met art-nouveau-elementen volgens repeterend schema opgetrokken.
Telkens twee bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder gecombineerde bedaking. Sobere baksteenbouw met schaars gebruik van blauwe hardsteen voor onder andere sokkel, lekdrempels, aanzetstukken en korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken.. Hoger oplopende hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. verticaal geritmeerd door oplopende pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., nr. 102 en 104 met decoratieve bekroning. Begane grond met getralied steekboog- (nr. 102, 108) of korfboogvormig (nr. 104) souterrainvenster, waarboven vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Op bel-etage deurvenster met rechthoekig balkon en ijzeren leuning ; voorts drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere.. Muuropeningen van hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. ingeschreven in een oplopende nis. Typische deurtravee met verspringende vensterordonnantie. Origineel raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. verwijderd. Nr. 108 met oorspronkelijke houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op smalle voluutconsoles, nr. 102 en 104 met moderne kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..

Nr. 106. Pand in eclectische stijl ; heden met drie bouwlagen en drie ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Oorspronkelijk slechts twee bouwlagen met een dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. en twee dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap..
In 1916 werden een atelier en diverse hangars bijgebouwd. Sobere baksteenbouw met schaars gebruik van blauwe hardsteen voor sokkel, lekdrempels, aanzetstukken en korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken.. Begane grond met brede inrijpoort onder I-balkIJzeren latei met I-profiel. waarboven twee ramen begrensd door twee lisenenDecoratieve, uitspringende, verticale geleding, vaak met andere liseen verbonden door boog(fries). op korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken.. Rechter deel met twee gegroepeerde traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) waarin respectievelijk twee ramen, twee deurvensters met doorlopend  rechthoekig balkon en ijzeren leuning en twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in de derde bouwlaag. Muuropeningen tot en met de eerste verdieping onder I-balkIJzeren latei met I-profiel., op de tweede verdieping onder steekboogBoog die minder dan een halve cirkel beschrijft; boog in de vorm van een cirkelsegment. Bij vensters spreekt men dan van een getoogd venster of steekboogvenster.. Origineel schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... . Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..

Opmerkelijke bomen in de nabijheid