Deze rechte straat verbindt de Boondaalsesteenweg met de Jaargetijdenlaan. Ze werd geopend in het verlengde van de Herfststraat (ze heette trouwens aanvankelijk de Verlengde Herfststraat) in het kader van het Plan d'alignement de rues à ouvrir entre les avenues du Solbosch et des Saisons, goedgekeurd bij K.B. van 11.02.1899 (gemeenteraadszitting van 03.10.1898). Het deel van de Elizastraat tussen de Boondaalsesteenweg en de Jaargetijdenlaan werd, samen met de Emile Banningstraat, krachtens ditzelfde besluit ontworpen.

De naam van de straat verwijst naar Maximilien Dugniolle (1822–1903), eigenaar van de terreinen waarop de straat op zijn initiatief werd aangelegd, krachtens een overeenkomst die hij op 28.06.1898 met de gemeente Elsene sloot. Vanaf 1880 bezat deze botanicus, professor aan de Gentse Universiteit, het eigendom Six Bonniers dat zich tussen de Boondaalsesteenweg en de huidige gemeentelijke begraafplaats uitstrekte (zie Kroonlaan nr.592–Boondaalsesteenweg nr.478).

De bebouwing van de straat ontstond hoofdzakelijk tussen 1900 en 1910: ze is residentieel en vrij onopvallend. Ze omvat eengezinswoningen met neoclassicistische inslag (nr.13 uit 1908, aannemer L. Haubechies; nr.21 uit 1908) of met eclectische inslag (zie nr.3, of nr.6 uit 1903). Er zijn ook enkele huizen in Artnouveaustijl, zoals nr.3 (zie dit nummer) of nr.14 en 16 n.o.v. architect E. Mataigne (zie deze nummers).
Vermelden we eveneens dat zich aan de achterzijde van het gebouw in art-decostijl gelegen op nr.9A-9B (1922) vroeger een drukkerij bevond (1921); het geheel was ontworpen door architect René Houssiaux. Ter hoogte van het Klein Zwitserlandplein bevonden zich eertijds handelspanden, zoals op de benedenverdieping van nr.29 en 31 (1902, n.o.v. architect G.Devalck) of op nr.30 (1903).
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAE/OW 228.
GAE/OW Historique des rues (1925).
GAE/DS 6: 228-6; 9A-9B: 228-9; 13: 228-13; 21: 228-21; 29: 228-29; 30: 228-30; 31: 228-31.

Publicaties en studies
HAINAUT, M., BOVY, Ph., Le quartier de la Petite Suisse, Gemeente Elsene, Brussel, 1998 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 2), pp.
HAINAUT, M., “Le quartier”, Mémoire d'Ixelles, 4, 1981, s.p.
Ixelles, Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU, Brussel, 1990, p.125.

Tijdschriften
HAINAUT, M., “À propos de l'avenue Brillat-Savarin”, Mémoire d'Ixelles, 26, 1987, p. 16.
HAINAUT, M., “Une rue d'Ixelles porte leur nom, 2e partie de A à G”, Mémoire d'Ixelles, 29, 1988, p. 24.