Typologie(ën)

driegevelvilla

Ontwerper(s)

Ernest DELUNEarchitect1910

Fernand NEURAYjournalist

Stijlen

Eclectisme met pittoresk karakter

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2009-2011

id

Urban : 19614
lees meer

Beschrijving

Op hoek met Boondaalsesteenweg, villa met pittoreske elementen i.o.v. journalist en essayist Fernand Neuray (1874-1934) en n.o.v. architect Ernest Delune, 1910.

Fernand Neuray bestelde bij dezelfde architect de plannen voor twee andere huizen in de Boondaalsesteenweg (zie nr. 129 en 131) vlakbij zijn eigen woning (1928).

Sinds 2002 bevindt zich hier de dienst Cap Emploi [Kaap Tewerkstelling] van het Centre public d'Aide sociale [Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn]. Het werd hiervoor gerenoveerd door architect Daniel Van de Casteele.

Twee bouwlagen. Gevel in baksteen met elementen in witsteen. Muuropeningen rechthoekig of onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels bewaard (schrijnwerk deels vervangen naar oorspronkelijk model).

In G. Macaulaan brede gevel van vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) waarvan eerste drie onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. en vierde onder plat dak. Op toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. indrukwekkende halfronde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond met rechthoekige erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. die trapeziumvormige topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. vormt. In erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op benedenverdieping toegangsdeur onder houten luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. rustend op dikke zuilen met stenen kapiteelKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen.. Aan weerszijden van toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. op benedenverdieping trapeziumvormige erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond met terras met borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in baksteen en steen voor drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere.. Op benedenverdieping van vierde traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder plat dak, polygonale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. deels doorlopend  in zijgevel die uitgeeft op tuin.

In Boondaalsesteenweg deels blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. gevel met monumentale schoorsteen.

Voor gevel in de laan non-aedificandi zone ingericht als voortuin die bijdraagt aan het groene karakter van de wijk van de vijvers. Tuinhek bewaard.

Interieur
In oorsprong grote centrale hal waarrond de kamers zijn gelegen. Achter de hal traphal met links studiekamer en rechts diensttrap. Leefruimtes rijk voorzien van venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Op verdieping centraal groot bureau verlicht door erkervensters.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 159-45.