Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Hubert MARCQarchitect1896

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2009-2011

id

Urban : 20117
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met neoclassicistische inslag, n.o.v. architect Hubert Marcq, 1896.

Maakt deel uit van homogene huizenrij in dezelfde stijl, van nr. 130 tot nr. 170.

Drie bouwlagen in witsteen met hardstenen elementen. Muuropeningen onder I-balkIJzeren latei met I-profiel.. DakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. van latere datum. Oorspronkelijk werd de eerste verdieping ingenomen door een erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld., die in 1976 door het huidige balkon werd vervangen. Deur bewaard, de rest van het schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  en het ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw. vervangen.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 80-160.