Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Henri MAQUETarchitect1870-1901

Stijlen

Neorenaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2007-2009

id [nl]

Urban : 19367
lees meer

Beschrijving

Fraai herenhuis in neo-Italiaanse renaissance n.o.v. arch. Henri Maquet, laatste kwart 19e eeuw.

Symmetrische gevel met drie bouwlagen en vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder attiekbalustrade. Witstenen gevel met hardstenen elementen. Herhaaldelijk zwaar verbouwde commerciële benedenverdieping. Op verdiepingen hardstenen vensteromlijstingen met neggen en onder gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. (eerste verdieping) of hanenkamVlakke samengestelde latei, waarvan de stenen als boogstenen functioneren; in ruime zin slaat de term ook op een boog met een getrapte (pseudo-) boogrug. (tweede verdieping). Balusterborstwering op eerste verdieping, bij drie centrale traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) vóór balkon. Fraai hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met hardstenen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. tussen witstenen paneeltjes. Zware hardstenen kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard op verdiepingen.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 286-22.
Tijdschriften
MOENAERT, R., 'Nos planches, Hôtel, avenue de la Toison d'Or', L'Émulation, 1, 1910, p. 8.
'Hôtel, avenue de la Toison d'Or, à Bruxelles', L'Émulation, 1910, pl. V.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid