Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Paul HAMESSEarchitect1910

Stijlen

Wiener Secession

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id

Urban : 17074
lees meer

Beschrijving

Huis met elementen van de Wiener SezessionVan 1897 tot ca. 1914, Oostenrijkse strekking binnen de geometrische art nouveau. en met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., n.o.v. arch. Paul Hamesse, 1910.

Maakt deel uit van een homogene huizenrij van nr. 195 tot 207.

Gevel in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. met witstenen elementen. Op benedenverdieping oorspronkelijk drie venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder korfboogBoog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen., maarin 1956 sterk gewijzigd n.o.v. arch. Yvan Obozinski die o.m. garage tekende. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. van verschillende vormen. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met gestapelde bow-windowErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte. op hoge consoleVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.; bekroond met klein terras voor gewelfd dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen (oorspronkelijk met roedeverdeling).
Volgens plannen was centaal trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht. verlicht met daklicht. Diensttrap.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 139-195.

Websites
Brussel, stad van architecten - Paul Hamesse