Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Adolphe SAMYNarchitect1884

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2007-2009

id [nl]

Urban : 18998
lees meer

Beschrijving

Herenhuis in eclectische stijl met renaissance-elementen, i.o.v. Albert Verhaeren, schepen van de gemeente Elsene, n.o.v. architect Adolphe Samyn, 1884.

Laatstgenoemde ontwierp achter de huidige eenheidsgevel twee huizen, maar deze plannen werden blijkbaar niet verwezenlijkt.

Drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie en zes traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Bakstenen gevel met elementen in hardsteen en witsteen. Rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met hoekblokken en onder stenen latei met indrukwekkende sleutels. Op benedenverdieping borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met balustersVaasvormige spijl van een borstwering.. In tweede bouwlaag glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. met ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Ankers. DakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  en deur vervangen. Tralies voor venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op benedenverdieping van latere datum.

Interieur
Aan straatkant salon in neo-Vlaamse renaissanceVlaams renaissance (vanaf 16e eeuw). Stijl die elementen uit de Italiaanse renaissance toepast op de traditionele bak- en zandsteenstijl. De neo-Vlaamse renaissance (ca 1860-1914) grijpt vanuit een nationalistische tendens terug naar de Vlaamse renaissance en haar specifieke ornamentiek. De stijl kenmerkt zich door een polychroom materiaalgebruik en een volumespel d.m.v. erkers, torentjes, trapgevels, enz. met houten cassettenplafond met geschilderde lelies binnen achthoekige kaders. SchoorsteenmantelHouten of natuurstenen bekleding rond de opening of mond van een schouw. in rode en zwarte marmeren en koperen schoorsteenbalk met opschrift ‘Oost West / 't Hvis Best' en schouwboezem met geschilderd portret.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 105-26-28.