Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 31701
lees meer

Beschrijving

Herenhuis van het enkelhuistype, met neoclassicistische inslag, waarvoor bouwaanvraag van 1874. Verhoogd met één verdieping in 1893.

Gebruik van stuc ook voor benedenbouw en omlijstingen. Balkons met gebuikt gietijzeren hek in het risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden.. Steekboogpoort en-vensters, op de bovenverdieping in geriemde omlijsting met orenUitstekend deel van sommige bouwelementen of -constructies, meestal louter decoratief., sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. en paneel op de borstwering; bewerkte houten vleugeldeur, typische ijzeren keldertralies en schampstukken.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 6050 (1874), 6049 (1893).