Vous voyez cet objet en preview en tant qu'administrateur du site.

Typologie(ën)

school

Ontwerper(s)

Adolphe SAMYNarchitect1899-1906

Stijlen

Eclectisme
Neorenaissance

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 30510
lees meer

Beschrijving

Oorspronkelijk lagere school, n.o.v. architect A. Samyn van 1899-1901, opgetrokken vanaf 1902 en ingehuldigd in 1906. Nadien Normaalschool Karel Buls, heden Ecole primaire Henriette Dachsbeck. Schoolgebouw in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, bestemd voor 1080 leerlingen, sterk verwant met de kort voordien gebouwde Gemeenteschool Nr. 7 (zie Hoogstraat nr. 255) door dezelfde architect.

De plattegrond beschrijft een voorbouw aan de straat, met inkom en dienstlokalen. Aansluitend het eigenlijke klassengebouw met overdekte speelplaats, over drie verdiepingen omringd door in totaal 21 klaslokalen, bibliotheek, twee turnzalen, auditorium, projectiezaal en atelier, en centrale trappenhuizen ; refter en douches in het souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping.. Open speelplaatsen ten westen en oosten.

Klassiek gevelfront met parementGevel- of muurbekleding. van Gobertange verwerkt met hardsteen. Gevel met twee bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), geleed door de plint, puilijst en het klassieke hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. Hoger opgaand rechter ingangsrisaliet bekroond door een blinde attiekMuur of bouwlaag boven de kroonlijst die meestal het dak aan het gezicht onttrekt.. Hardstenen rondboogpoort in geblokt veld, omlijst door vlakke pilasters op hoog basement, entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. met trigliefen en opschrift “ecole communal n° 10”, onder frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. met wapen van de Stad Brussel. Aansluitend rondboognis met verguld bronzen Sint-Michielsbeeld door beeldhouwer G. Van Hove. Opschrift “gemeenteschool Nr. 10” onder de kroonlijst met klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop.. Rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., getralied op benedenverdieping, in de traveeën links.

Klassengebouw in eenvoudige baksteenbouw met schaarse verwerking van hardsteen. Ritmerende pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met ijzeren sierankers, centrale risalieten van de trappenhuizen, en kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst.; brede venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met typisch raamwerk en I-balkIJzeren latei met I-profiel.. Overdekte speelplaats van elf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), onder een deels beglaasde, deels met hout beklede kap met gebogen ijzeren portiekspanten op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Twee omlopende ijzeren galerijen met balustradeHekwerk van spijlen of balusters., troggewelven en schuine deelzuiltjes. Vierledige opstand geritmeerd door steekbooglisenen, bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderd, deels met tegelbekleding, aan west- en oostzijde: hooggeplaatste drielichtvensters, alternerend boven deuren
met entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. van de klaslokalen, en blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. topgeleding met centraal rooster; volledig beglaasde topgeleding met ijzerskelet ten noorden. Centrale windroos in de bevloering.
Model van het ’t Serclaesmonument (zie Grote Markt nr. 8) in de inkomhal.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 2326-2422 (1899-1905).
SAB/AA, 1902, rep. 4986, 1905, rep. 5639, 5664 en 5775.
SAB/NPP, Q 10.

Tijdschriften
L’Emulation, 1889, kol. 174.