Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1500-1599

Stijlen

Traditionalisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id [nl]

Urban : 32912
lees meer

Beschrijving

Breed herenhuis met enkelhuisopstand op L-vormige plattegrond, twee bouwlagen en vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. met kruisende nok. Traditionele kern uit de 17e eeuw, aangepast in het midden van de 18e eeuw en het begin van de 20e eeuw.

Lijstgevel met afgeschuinde sokkel en lelie-ankers, opgetrokken uit bak- en zandsteen met speklagen, negblokken en wigvormig ontlastingssysteem van vroegere kruiskozijnen; heden bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen.. Brede spiegelboogpoort met hardstenen omlijsting in Lodewijk XV-stijl, uit het midden van de 18e eeuw, in de rechtertravee : geprofileerd kwarthol beloop met neuten, imposten en sluitsteen, beschermd door een gekorniste gebogen waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. op gestrekte uiteinden. Tot voor kort alternerend getoogde en grotere spiegelbogige dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met waterlijst uit dezelfde periode. Aangepaste rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met lekdrempel en klassiek hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. uit het begin van de 19e eeuw. Recent gerenoveerd naar ontwerp van architect C. Feremans.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid