Typologie(ën)

kerk/kathedraal/basiliek

Ontwerper(s)

T. KUIPERS1927

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Sociaal
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 32690
lees meer

Beschrijving

Complex gevormd door een kerkgebouw met consistorie en kosterswoning naar een ontwerp van de Nederlandse architect Tjeerd Kuipers (Amsterdam), 1927.

Sobere baksteenarchitectuur met schaarse verwerking van natuur- en vooral hardsteen, gekenmerkt door een traditionalistische tendens eigen aan het late werk van deze in kerkenbouw gespecialiseerde architect. Linker zadeldaktoren met schouderstukken, tandlijst en getrapte afwerking onder rollagenLaag van op hun kant gemetselde (bak)stenen.; rondboogdeur, oorspronkelijk drielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. en galmgaten, cf. zuidzijde, heden aangepast tot rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Rechts puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is., geopend door een rondboogportaal met meerledige boogrugBuitenwelfvlak; buitenste kromming van een boog; wanneer deze boog getrapt is, spreekt men van een hanenkam., tussen tweelichtenTweedelige lichtopening, door deelzuiltje gesplitst., onder het opschrift “gereformeerde kerk” belijnd door een waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen.. Erboven een groot rondboogvormig zevenlicht met bakstenen stijlen en glas-in-loodvulling. Getrapte afwerking onder rollaagLaag van op hun kant gemetselde (bak)stenen.; flankerende postamenten. Typisch houtwerk met ijzerbeslag van de vleugeldeuren.

Sober interieur; zaalkerk met driezijdige sluiting, in schoon metselwerk onder een houten kapspant, met rondbooglichten in de oostpartij. Inrichting volgens de Gereformeerde liturgie: podium in de absis, met avondmaaltafel, kerkraadsbanken, doopvont en kansel; parallelle rijen banken; galerij tegen de westwand.

Werd sinds 2005 ondergebracht in het aartsbisdom van Brussel en België na een besluit van de Gewijde Synode van de Russisch-Orthodoxe Kerk als Heilige Drie-eenheidskerk.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 38414 (1927).