Onderzoek en redactie

1989-1994

 

Bekijk de weerhouden gebouwenVan Stoofstraat naar Oud Korenhuis. Aloude straat, gelegen binnen de eerste stadsomwalling (11e – 13e eeuw), cf. bewaard walmuurfragment in nr. 17.

Eertijds doorlopend tot de Kolenmarkt, alwaar reeds in de 13e eeuw vestiging van een karmelietenklooster, cf. latere benaming Lieve- Vrouwbroersstraat voor dit straatgedeelte. Vanouds voorname bebouwing, bepaald door complexe herenwoningen, waarvan de nog resterende, het zogenaamd «Hotel de Visscher de Celles» en het zogenaamd «Patriciërshuis», dateren uit de 17e en 18e eeuw. Verschillende herenwoningen verdwenen voor de bouw van het Koninklijk Atheneum en het Provinciaal Gouvernement van Brabant, die heden het straatbeeld domineren. Groot aantal oude kernen, echter veelal aangepast, cf. nr. 2-4 en 6. Nieuwbouw in nr. 12 tot 16. «Manneken Pis»- fontein op de hoek met de Stoofstraat.