Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme
Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 32040
lees meer

Beschrijving

Imposant opbrengsthuis in eclectische stijl met neoclassicistische inslag, 1885.

Vijf bouwlagen en acht traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. gevel met stucdecor, vnl. gemarkeerd door gevarieerde balkonpartijen met gietijzeren borstwering, gevelbreed boven de pui, uitspringend over de geblokte risalieten die het verticaal gevelritme aangeven, ondiep in de overige traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Accent op de schuine hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw. afgewerkt met geblokte pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Rechthoekige glasdeuren in geriemde omlijsting met orenUitstekend deel van sommige bouwelementen of -constructies, meestal louter decoratief. en sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf.. Klassiek hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.; dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap., groter en met frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. boven de risalieten. Pui.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 6599 (1885).