Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Alexis DUMONTarchitect1936

Marcel VAN GOETHEMarchitect1936

Stijlen

Modernisme
Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2006-2007

id

Urban : 16179
lees meer

Beschrijving

Huis in modernistische stijl en asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., n.o.v. arch. Alexis Dumont en Marcel Van Goethem, gesigneerd, 1936.

Drie bouwlagen, laatste als gevelbrede loggiaOverdekte, halfopen ruimte; schaduwrijke inham in de gevel van een gebouw., onder plat dak. Bakstenen gevel met hardstenen elementen. Baksteen in verschillende verbanden gemetseld. Halfverzonken garage. Uitgespaarde toegangsportiek onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft. en bereikbaar via enkele treden. In hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. cirkelboogvormige erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond door terras met borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en buisstalen leuning. In tweede bouwlaag venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder uitspringende doorlopende  latei. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen. Metalen toegangsdeur en tuinhek oorspronkelijk.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 45836 (1936).

Publicaties en studies
VERHOFSTADT, T., Alexis Dumont (1877-1962): een overzicht van het architecturale oeuvre (eindverhandeling Kunstwetenschappen & Archeologie), VUB, Brussel, 2002.